การจัดส่งสินค้า

SP MicroTech จัดส่งสินค้าด้วยบริการของ Flash Express และ Kerry Express โดยคิดค่าบริการจัดส่ง ดังนี้

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าส่ง 35 บาท
  • ต่างจังหวัด ค่าส่ง 45 บาท
  • พื้นที่ห่างไกล ค่าส่ง 95 บาท
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าส่ง 45 บาท
  • ต่างจังหวัด ค่าส่ง 65 บาท
  • พื้นที่ห่างไกล ค่าส่ง 115 บาท