วิธีชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือฝากเงินเข้าบัญชี หากใช้วิธีฝากเงินเข้าบัญชีจะไม่มีเวลาที่แน่นอน ในการแจ้งชำระเงินให้ท่านแจ้งชำระเงินโดยใส่เวลาเป็น “00:00” และใส่หมายเหตุเป็น “ฝากเงินเข้าบัญชี”

ธนาคารกรุงเทพ
026-0-89318-5

ย่อย ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ธนาคารกสิกรไทย
072-2-08350-4

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ธนาคารไทยพาณิชย์
383-243128-9

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 2