ตัวต้านทาน Resistor 10KΩ 1/4 W 1%

0.50 บาท

ตัวต้านทาน Resistor 10KΩ 1/4W 1%

มีสินค้า