บอร์ดขยายขา NodeMCU Base 1.0 for NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E

50.00 บาท

บอร์ดขยายขาสำหรับ NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E
NodeMCU Base Ver 1.0 for NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E

สินค้าหมดแล้ว