บอร์ดขับมอเตอร์ Motor Driver L293D Shield for ESP8266 NodeMCU V2

90.00 บาท

บอร์ดขับมอเตอร์สำหรับ ESP8266 NodeMCU V2
Motor Driver L293D Shield for ESP8266 NodeMCU V2

สินค้าหมดแล้ว