บอร์ดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ Stepper DC Motor Drivers Shield Dual L293D for Arduino

100.00 บาท

บอร์ดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์
Stepper DC Motor Drivers Shield Dual L293D for Arduino

สินค้าหมดแล้ว