รางถ่านแบตเตอรี่ 18650 ขนาด 2 ก้อน แบบลงปริ้นท์ 18650 Lithium Battery Holder

30.00 บาท

รางถ่านแบตเตอรี่ 18650 ขนาด 2 ก้อน แบบลงปริ้นท์
18650 Lithium Battery Holder Solder Type

สินค้าหมดแล้ว