รางถ่านแบตเตอรี่ 18650 ขนาด 4 ก้อน แบบลงปริ้นท์ 18650 Lithium Battery Holder

50.00 บาท

รางถ่านแบตเตอรี่ 18650 ขนาด 4 ก้อน แบบลงปริ้นท์
18650 Lithium Battery Holder Solder Type

สินค้าหมดแล้ว