เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Soil Moisture Sensor V2

60.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Soil Moisture Sensor V2

สินค้าหมดแล้ว