เซ็นเซอร์น้ำฝน Rain Water Detection Sensor Module

40.00 บาท

โมดูลวัดความชื้นในอากาศและน้ำฝน โดยค่าที่ได้ออกมาเป็นความต้านทาน (ADC) สามารถปรับค่าความไวในการตรวจวัดได้ ให้ Output ได้ทั้ง Analog (ADC) และ Digital

สินค้าหมดแล้ว