เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน Capacitive Soil Moisture Sensor 1.2

80.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน
Capacitive Soil Moisture Sensor 1.2

สินค้าหมดแล้ว