เซ็นเซอร์วัดความสว่างความเข้มแสง LDR Photoresistor Sensor Module

30.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดความสว่างความเข้มแสง
LDR Photoresistor Sensor Module

สินค้าหมดแล้ว