เซ็นเซอร์วัดระยะทาง US-100 Ultrasonic Distance Measuring Module

130.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดระยะทาง โมดูลวัดระยะทาง US-100
US-100 Ultrasonic Distance Measuring Module

สินค้าหมดแล้ว