เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C Interface AM2320

85.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C Interface AM2320

สินค้าหมดแล้ว