เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ BMP280 3.3V Digital Barometric Pressure Sensor Module

45.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความกดอากาศ 3.3V
BMP280 Digital Barometric Pressure Sensor Module

สินค้าหมดแล้ว