เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 / AM2302

150.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT22 / AM2302
Temperature and Humidity Sensor Module DHT22 / AM2302

สินค้าหมดแล้ว