เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20 Waterproof Temperature Sensor สายยาว 100cm

60.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DS18B20 สายยาว 100cm
DS18B20 Waterproof Temperature Sensor 100cm

สินค้าหมดแล้ว