เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 Temperature and Humidity Sensor Module

50.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11
Temperature and Humidity Sensor Module DHT11

สินค้าหมดแล้ว