โมดูลขยายขา I/O 8 ขา แบบ I2C PCF8574 I2C 8 Bit IO GPIO Expander Module

50.00 บาท

โมดูลขยายขา I/O 8 ขา แบบ I2C
PCF8574 I2C 8 Bit I/O GPIO expander module

สินค้าหมดแล้ว