เซ็นเซอร์วัดระยะทาง HC-SR04 Ultrasonic Distance Measuring Module

40.00 บาท

เซ็นเซอร์วัดระยะทาง โมดูลวัดระยะทาง HC-SR04
HC-SR04 Ultrasonic Distance Measuring Module

สินค้าหมดแล้ว