โมดูลสื่อสารไร้สายพร้อมเสาอากาศ NRF24L01+PA+LNA Wireless Module

100.00 บาท

โมดูลสื่อสารไร้สายพร้อมเสาอากาศ
NRF24L01 2.4GHz+PA+LNA Wireless Transceiver Module

มีสินค้า