โมดูลแปลงไฟ 4-35V เป็น 1.25-30V 3A LM2596 DC-DC Adjustable Step down Module

35.00 บาท

โมดูลแปลงไฟ 4-35V เป็น 1.25-35V 3A LM2596
LM2596 DC-DC 3A Adjustable Step down Module

สินค้าหมดแล้ว