โมดูลแปลงไฟ 6.5-12V เป็น 5V และ 3.3V สำหรับทดลอง

35.00 บาท

โมดูลแปลงไฟ 6.5-12V เป็น 5V และ 3.3V สำหรับทดลอง
DC-DC Power Module Multi Output Voltage Conversion

สินค้าหมดแล้ว