โมดูล ESP32-CAM ESP32 พร้อมกล้อง OV2640 ESP32 WiFi + Bluetooth with OV2640 module

300.00 บาท

โมดูล ESP32-Cam ESP32 WiFi + Bluetooth พร้อมกล้อง OV2640
ESP32-CAM ESP32 WiFi + Bluetooth with Camera Module OV2640

สินค้าหมดแล้ว