ไอซีซ็อกเก็ต 18 ขา 18 Pin 2.54mm DIP IC Sockets Solder Type

2.50 บาท

ไอซีซ็อกเก็ต 18 ขา 18 Pin 2.54mm DIP IC Sockets Solder Type

มีสินค้า