ไอซีซ็อกเก็ต 28 ขา 28 Pin 2.54mm DIP IC Sockets Solder Type

4.50 บาท

ไอซีซ็อกเก็ต 28 ขา 28 Pin 2.54mm DIP IC Sockets Solder Type

มีสินค้า