โมดูลขับ Servo 16 ช่อง 16-Channel 12-bit PWM Servo Driver I2C Interface PCA9685

170.00 บาท

16-Channel 12-bit PWM Servo Driver I2C Interface PCA9685

สินค้าหมดแล้ว