ไอซีเร็กกูเลเตอร์ ไอซีแปลงไฟ 5 โวลต์ 7805 Voltage Regulator IC 5V 1.5A TO-220

7.00 บาท

ไอซีเร็กกูเลเตอร์ ไอซีแปลงไฟ 5 โวลต์ 7805 5V 1.5A
7805 Voltage Regulator IC 5V 1.5A TO-220

สินค้าหมดแล้ว