โมดูลแปลงไฟ 5V 3.3V ให้บอร์ดทดลอง Breadboard Power Supply Module

37.00 บาท

โมดูลแปลงไฟ 5V 3.3V ให้บอร์ดทดลอง
MB-102 Breadboard Power Supply Module 3.3V/5V

มีสินค้า