จอแอลซีดี 16×2 พร้อม I2C Interface สีฟ้า LCD Character Display 1602 Blue Screen with I2C Interface

100.00 บาท

จอแสดงผลแอลซีดีขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถว จอสีฟ้า พร้อม I2C Interface
16×2 LCD Character Display 1602 Blue Screen with I2C Interface

สินค้าหมดแล้ว