จอแอลซีดี 16×2 พร้อม I2C Interface สีเหลือง LCD Character Display 1602 Yellow Screen with I2C Interface

100.00 บาท

จอแสดงผลแอลซีดีขนาด 16 ตัวอักษร 2 แถว จอสีเหลือง พร้อม I2C Interface
16×2 LCD Character Display 1602 Yellow Screen with I2C Interface

สินค้าหมดแล้ว