จอแอลซีดี 20×4 พร้อม I2C Interface สีฟ้า LCD Character Display 2004 Blue Screen with I2C Interface

180.00 บาท

จอแสดงผลแอลซีดีขนาด 20 ตัวอักษร 4 แถว จอสีฟ้า พร้อม I2C Interface
20×4 LCD Character Display 2004 Blue Screen with I2C Interface

สินค้าหมดแล้ว