จอแอลซีดี 20×4 พร้อม I2C Interface สีเหลือง LCD Character Display 2004 Yellow Screen with I2C Interface

180.00 บาท

จอแสดงผลแอลซีดีขนาด 20 ตัวอักษร 4 แถว จอสีเหลือง พร้อม I2C Interface
20×4 LCD Character Display 2004 Yellow Screen with I2C Interface

มีสินค้า