ฐานสำหรับยึดโมดูลอัลตราโซนิค Mounting Bracket for Arduino Ultrasonic Module

20.00 บาท

ฐานพลาสติกสำหรับยึดโมดูลอัลตราโซนิค
Mounting Bracket for Arduino Ultrasonic Module

มีสินค้า