โมดูลรีเลย์ 5V 2 ช่อง Relay Module 5V 2 Channel 250V 10A Active Low

50.00 บาท

โมดูลรีเลย์ 5 โวลต์ 2 ช่อง 250V 10A ทำงานแบบ Active Low
Relay Module 5V 2 Channel 250V 10A Active Low

สินค้าหมดแล้ว