โมดูลรีเลย์ 5V 8 ช่อง Relay Module 5V 8 Channel 250V 10A Active Low

200.00 บาท

โมดูลรีเลย์ 5 โวลต์ 8 ช่อง 250V 10A ทำงานแบบ Active Low
Relay Module 5V 8 Channel 250V 10A Active Low

สินค้าหมดแล้ว