โมดูลโซลิดสเตตรีเลย์ 8 ช่อง Solid State Relay Module SSR 5V 2A 8 Channel

450.00 บาท

โมดูลโซลิดสเตตรีเลย์ โมดูลรีเลย์แบบไร้สัมผัส 8 ช่อง SSR 5V 2A
Solid State Relay Module SSR 5V 2A 8 Channel

สินค้าหมดแล้ว